กิจกรรม Science RMUTT Roadshow 2020 โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สิงห์โต สกุลเขมฤทัย หัวหน้าภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี เข้าร่วมกิจกรรม Science RMUTT Roadshow 2020 เพื่อแนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” ในวันที่ 6 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” จังหวัดสระบุรี

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2518

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.