ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.อมร ไชยสัตย์ และ ผศ.ดร.ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์ ที่รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=252

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.