สัมภาษณ์นักศึกษา TCAS รอบ 1 (Portfolio) ประจำปีการศึกษา 2563

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดสัมภาษณ์นักศึกษา TCAS รอบ 1 (Portfolio) ประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อวันเสาร์ที่ 4 มกราคม 2563

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2521

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.