นักศึกษาภาควิชาเคมี เข้ารับเกียรติบัตรการสอบเพื่อรับรองมาตรฐานความรู้เคมี ครั้งที่ 15

นักศึกษาภาควิชาเคมี ชั้นปี 4 นายวชิรวิทย์ วรรณสุทธิ์ และ นางสาววารุณี ธรรมชัย เข้ารับเกียรติบัตรการสอบเพื่อรับรองมาตรฐานความรู้เคมี ครั้งที่ 15 (SCT#15) ในการประชุมหัวหน้าภาควิชาเคมีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม Sapphire 102 ชั้น 1 อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2596

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.