นิทรรศการ Waste management through Eco-design

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมชมนิทรรศการของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ RMUTT Green University ในหัวข้อ “Waste management through Eco-design” ในวันที่ 2 มีนาคม 2563 ณ บริเวณลานปาล์ม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/97569

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2657

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.