กิจกรรมฉลองวันปีใหม่ Chemistry New year Party

คณาจารย์และนักศึกษาภาควิชาเคมีทุกชั้นปี ร่วมกันจัดกิจกรรมเนื่องในงานฉลองวันปีใหม่ Chemistry New Year Party และเลี้ยงอาหารเพื่อแสดงความยินดีกับนักศึกษาภาควิชาเคมีที่ได้สร้างผลงานในการแข่งขันประกวดกองเชียร์และผู้นำเชียร์ในงานกีฬาบัวน้ำเงินเกมส์ ในการนี้ได้รับเกียรติจากคณบดีมาเป็นประธานในการเปิดงานและกล่าวแสดงความยินดีกับนักศึกษา รวมทั้งเป็นโอกาสที่ดีที่คณาจารย์ภาควิชาเคมีได้มอบของขวัญปีใหม่ให้กับท่านคณบดี ณ สถาบันวิจัยเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2557

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=266

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.