เสวนา “เหลียวหน้าแลหลังวิทยาศาสตร์ราชมงคลธัญบุรี” โดยศิษย์เก่าเคมี

เสวนา “เหลียวหน้าแลหลังวิทยาศาสตร์ราชมงคลธัญบุรี” โดยศิษย์เก่าเคมี คณิตศาสตร์ สถิติ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ฟิสิกส์ และชีววิทยา ในการอบรมเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการ วันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2563 ณ ห้องนลินวิทย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/97871

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2720

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.