ลงนามสัญญาจ้างภายใต้โครงการการพัฒนาธุรกิจอาหาร ( SME) และอุตสาหกรรมอาหารด้วยนวัตกรรมเชิงการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์

อาจารย์สุมนา ปานสมุทร​ อาจารย์​ประจำภาค​วิชา​เคมี​ คณะวิทยาศาสตร์​และ​เทคโนโลยี​ มทร.ธัญบุรี​ ได้ลงนามสัญญาจ้างภายใต้โครงการการพัฒนาธุรกิจอาหาร ( SME) และอุตสาหกรรมอาหารด้วยนวัตกรรมเชิงการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ของศูนย์กลางนวัตกรรมอาหารแห่ง มหาวิทยาลัยศิลปากร​ ของโครงการ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ Alternative Salt จากกากเหลือทิ้งของกระบวนการแปรรูปน้ำปลา ( Development of Alternative Salf Products from Fish Waste Processing )” โดยมี ผศ.ดร. สิงห์โต สกุลเขมฤทัย​ หัวหน้าภาควิชา​เคมี มาร่วมในการรับทราบ เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 ณ​ คณะ​วิทยา​ศาสตร์​และ​เทคโนโลยี​ มหาวิทยาลัย​เทคโนโลยี​ราช​มงคล​ธัญบุรี

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2817

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.