ภาควิชาเคมีจัดกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

ผศ.ดร.สิงห์โต สกุลเขมฤทัย หัวหน้าภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดกิจกรรมการสร้างแรงบัลดาลใจเพื่อการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยมี อาจารย์สมพงษ์ บุญหนุน อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาตะวันออก คณะศิลปศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษาใหม่ภาควิชาเคมี ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 27 กันยายน 2563 ณ ห้อง ST1-601 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/100962

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2827

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.