การถ่ายทำรายการจากช่อง 7 เรื่องการผลิตปุ๋ยชีวภาพขี้แดดนาเกลือ

sci_07

การถ่ายทำรายการจากช่อง 7 เรื่อง การผลิตปุ๋ยชีวภาพขี้แดดนาเกลือ ผลงานวิจัยของ
ผศ.ฐิตยา ศรขวัญ อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2557

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม :  http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/19532

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=289

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.