คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้การต้อนรับ Professor Wang Li , Dean of International College จาก Zhejiang University ประเทศจีน

2014-02-10sci_18ผศ.ดร.วัชระพงศ์ วรเศรษฐพงศ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน พร้อมด้วยอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้การต้อนรับ  Professor Wang Li , Dean of  International College จาก Zhejiang University ประเทศจีน ซึ่งได้มาเจรจาความร่วมมือเรื่อง การทำวิจัยร่วมกัน  การเชิญชวนให้อาจารย์ไปวิจัยหลังปริญญาเอก และการเสนอให้ทุนสำหรับอาจารย์ที่สนใจเรียนปริญญาเอก ที่  Zhejiang University จากนั้นได้เยี่ยมชมเครื่องมือและงานวิจัยที่ภาควิชาเคมีชั้น 6 และ ที่อาคารสถาบันวิจัยเคมี เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557
ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/19503

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=298

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.