ภาควิชาเคมี พานักศึกษาดูงาน ณ บริษัท โสสุโก้เซรามิค จำกัด

chem chem_02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลิศณรงค์ ศรีพนม หัวหน้าภาควิชาเคมี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์ ศริดารา นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาควิชาเคมี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เยี่ยมชมดูงาน ณ บริษัท โสสุโก้เซรามิค จำกัด
เมื่อวันที่  26 กุมภาพันธ์ 2557

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=310

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.