โครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”

Risk_17คณาจารย์ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” โดยได้รับเกียรติจากคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการในครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุม SC1306
ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/21234

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=354

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.