พิธีรดน้ำขอพรจากคณบดีและอาจารย์อาวุโส ประจำปี 2557

2014April10-1

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และแม่บ้าน
ร่วมพิธีรดน้ำขอพรจากอดีตอาจารย์ อาจารย์อาวุโส และคณบดี เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2557
เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีไทย เมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2557
ณ ลานพระบรมรูป (ร.9) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/20706

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=380

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.