โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ ๓

sci_17ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ ๓ ขึ้น ภายใต้ชื่องาน “แผ่นดินทองแห่งท้องทุ่ง รุ่งเรืองเมืองธัญญบูรี มาฆปุรณีศรีศรัทธา ร่วมบูชาวิถีธรรม” ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนัก หวงแหน และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นเมืองธัญบุรี อาทิ วัฒนธรรมเมืองข้าว โดยจัดขึ้นวันศุกร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา กิจกรรมภายในประกอบด้วย การแสดงทางด้านศิลปวัฒนธรรม การประกวดสื่อนำเสนอวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น การทำบุญไหว้พระเนื่องในวันมาฆบูชา การออกร้านจำหน่ายอาหาร และขนมไทยโบราณ การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกกรุง การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งพร้อมหางเครื่อง ฯลฯ
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/19821

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=383

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.