วิทยาศาสตร์ร้อยดวงใจ ถวายเทียนเป็นพุทธบูชา

sci_43คณาจารย์ และนักศึกษา ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมกิจกรรม “วิทยาศาสตร์ร้อยดวงใจ ถวายเทียนเป็นพุทธบูชา”  วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2556 เวลา 8.00 – 12.00 น. ณ วัดหว่านบุญ จ.ปทุมธานี เพื่อเป็นการส่งเสริม การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และประเพณีให้คงอยู่สืบไป
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=6627

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=398

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.