งานคืนสู่เหย้าชาวเคมีครั้งที่4

คณะกรรมการนักศึกษาเคมีและศิษย์เก่า ได้จัด “งานคืนสู่เหย้าชาวเคมี ครั้งที่ 4” และ “พิธีมุฑิตาจิต” อาจารย์ภาควิชาเคมีและศิษย์เก่าได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาความสัมพันธ์อันดี ระหว่างศิษย์เก่า คณาจารย์ นักศึกษาปัจจุบัน และสถาบันศึกษา และให้โอกาสศิษย์เก่าได้มาพบปะและแนะแนวอาชีพการศึกษต่อให้กับนักศึกษาปัจจุบัน และสร้างความเป็นหึ่งเดียวกันของภาควิชาเคมี จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2556
<<Gallery ภาพกิจกรรม>>
รูปภาพจาก : ภาควิชาเคมี

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=40

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.