ภาควิชาเคมีทำบุญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ประจำปี2555

คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ภาควิชาเคมี ร่วมทำบุญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2555 เพื่อความเป็นสิริมงคล อีกทั้งเป็นการสืบสานประเพณีไทย เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2554 ณ อาคารศูนย์เครื่องมือ (สถาบันวิจัยเคมี)  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

http://www.sci.rmutt.ac.th/?p=1925

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=51

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.