ภาพกิจกรรม“สืบสาน งานศิลป์ ถิ่นวัฒนธรรมบัวทอง ๘๔ พระพรรษา เฉลิมหล้าจอมราชันย์”

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงาน “สืบสาน งานศิลป์ ถิ่นวัฒนธรรมบัวทอง ๘๔ พระพรรษา เฉลิมหล้าจอมราชันย์” เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมรินลอุบล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิ เช่น
– นิทรรศการเทิดพระเกียรติ ๘๔ พระพรรษา   “น้อมนำปณิธานงานพระราชดำริ ตามรอยพระยุคลบาท”
– การแสดงรำโทนและรำวงมาตรฐาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
– การแสดงเพลงพื้นบ้าน “เพลงฉ่อยเทิดพระเกียรติ ๘๔ พรรษา” คณะเทคโนโลยีการเกษตร
– สาธิตการทำเครื่องว่างตำรับชาววัง คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
– สาธิตการวางภาพจิตรกรรมไทย สาขาวิชาศิลปะไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์
– การแสดงดนตรีไทย ของชมรมดนตรีไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
– การจำลองวิถี วัฒนธรรม และประเพณีไทย (ตลาดย้อนยุค)
– ประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง

http://www.sci.rmutt.ac.th/?p=2443

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=55

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.