นิเทศนักศึกษาสหกิจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิตยา โง้ววัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวรรณ คุปพิทยานันท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพร เพลินใจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จตุพร เผ่าพงษ์ไทย และอาจารย์กนกวรรณ ฤดีสิริศักดิ์ ออกนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาควิชาเคมี ณ กองฟิสิกส์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ วันที่ 13 มิ.ย. 2556

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=74

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.