ม.ค. 28

กิจกรรมทำบุญขึ้นปีใหม่และทำบุญภาควิชาเคมี

คณาจารย์และนักศึกษาภาควิชาเคมีทุกชั้นปี ร่วมกันจัดกิจกรรมทำบุญขึ้นปีใหม่และทำบุญภาควิชา โดยมีการทำบุญเลี้ยงพระและเลี้ยงอาหารบุคลากรในภาควิชา เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2557 ณ สถาบันวิจัยเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=271

ม.ค. 28

กิจกรรมฉลองวันปีใหม่ Chemistry New year Party

คณาจารย์และนักศึกษาภาควิชาเคมีทุกชั้นปี ร่วมกันจัดกิจกรรมเนื่องในงานฉลองวันปีใหม่ Chemistry New Year Party และเลี้ยงอาหารเพื่อแสดงความยินดีกับนักศึกษาภาควิชาเคมีที่ได้สร้างผลงานในการแข่งขันประกวดกองเชียร์และผู้นำเชียร์ในงานกีฬาบัวน้ำเงินเกมส์ ในการนี้ได้รับเกียรติจากคณบดีมาเป็นประธานในการเปิดงานและกล่าวแสดงความยินดีกับนักศึกษา รวมทั้งเป็นโอกาสที่ดีที่คณาจารย์ภาควิชาเคมีได้มอบของขวัญปีใหม่ให้กับท่านคณบดี ณ สถาบันวิจัยเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2557

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=266

ม.ค. 28

โครงการฝึกอบรมเสริมทักษะการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2556 ภาควิชาเคมี

งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จัดโครงการฝึกอบรมเสริมทักษะการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2556 หัวข้อ ประสบการณ์ของการออกปฏิบัติสหกิจศึกษา เทคนิคการเลือกสถานประกอบการ และการปฏิบัติตนในสถานประกอบการ โดยมีรุ่นพี่ภาควิชาเคมี นายธวัชชัย จุฑามาศ เป็นผู้มาให้ความรู้ในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2557 ณ ห้องสโลป สถาบันวิจัยเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/18587

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=263

ธ.ค. 06

พิธีถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

sciดร.มรกต พุทธกาล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีถวายพระพร เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2556 ณ บริเวณหน้าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ภาพพิธีถวายพระพรเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=17435

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=392

ก.ย. 18

ภาพบรรยากาศงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖

sci_17คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานแสดงมุทิตาจิต เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ แด่ รศ.วัชระ รอดสัมฤทธิ์ ผศ.ประวิทย์ ลีลางามวงศา อาจารย์ปรียา นาคเงินทอง และอาจารย์ธีระ งามสันติกุล ณ ห้องประชุมวิทยบงกช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เวลา ๑๕.๐๐ น. วันพุธที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๖ โดยมีคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธี คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมแสดงมุทิตาจิตกันอย่างมากมาย
ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=16182

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=395

ก.ย. 11

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.อมร ไชยสัตย์ และ ผศ.ดร.ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์ ที่รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=252

ส.ค. 08

ภาพพิธีถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

sci_29ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมพิธีถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2556 เวลา 08.00 – 09.00 น. ณ ห้องประชุมวิทยบงกช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ภาพพิธีถวายพระพรเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=7157

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=221

ก.ค. 18

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสมุนไพรในชีวิตประจำวันสู่ชุมชนบ้านธัญญหญิง

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการด้านบริการวิชาการ “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสมุนไพรในชีวิตประจำวันสู่ชุมชนบ้านธัญญหญิง” ในวันที่ี 2 และวันที่ 4 กรกฎาคม 2556 ณ สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งหญิง บ้านธัญญหญิง จังหวัดปทุมธานี

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=92

ก.ค. 17

วิทยาศาสตร์ร้อยดวงใจ ถวายเทียนเป็นพุทธบูชา

คณาจารย์ และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมกิจกรรม “วิทยาศาสตร์ร้อยดวงใจ ถวายเทียนเป็นพุทธบูชา”  วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2556 เวลา 8.00 – 12.00 น. ณ วัดหว่านบุญ จ.ปทุมธานี เพื่อเป็นการส่งเสริม การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และประเพณีให้คงอยู่สืบไป
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=6627

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=174

ก.ค. 15

วิทยาศาสตร์ร้อยดวงใจ ถวายเทียนเป็นพุทธบูชา

sci_43คณาจารย์ และนักศึกษา ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมกิจกรรม “วิทยาศาสตร์ร้อยดวงใจ ถวายเทียนเป็นพุทธบูชา”  วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2556 เวลา 8.00 – 12.00 น. ณ วัดหว่านบุญ จ.ปทุมธานี เพื่อเป็นการส่งเสริม การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และประเพณีให้คงอยู่สืบไป
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=6627

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=398