มิ.ย. 30

Big Cleaning Day ประจำปี 2556

ผู้บริหาร อาจารย์ เ้จาหน้าที่ และนักศึกษา ตลอดจนแม่บ้าน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมมือช่วยกันทำความสะอาด Big Cleaning Day เมื่อวันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=6173

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=181

มิ.ย. 17

Graduate School of Engineeringม Kobe University เดินทางมาทำงานวิจัยร่วมกับอาจารย์ภาควิชาเคมี

ตามที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มีการทำ MOU กับ Graduate School of Engineeringม Kobe University, Japan ดังนั้นในช่วงเริ่มต้น Prof. Dr. Masayoshi Okubo จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยโกเบ จึงได้เดินทางมาทำงานวิจัยร่วมกับอาจารย์ภาควิชาเคมี โดยได้ร่วมเป็นที่ปรึกษาร่วมของนักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรเคมีนวัตกรรม และได้ร่วมสอบการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ นอกจากนี้ยังได้บรรยายพิเศษให้กับนักศึกษา ปริญญาโท และ ปริญญาตรี ของภาควิชาเคมี และนักศึกษา ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=5819

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=82

มิ.ย. 14

นิเทศนักศึกษาสหกิจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิตยา โง้ววัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวรรณ คุปพิทยานันท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพร เพลินใจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จตุพร เผ่าพงษ์ไทย และอาจารย์กนกวรรณ ฤดีสิริศักดิ์ ออกนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาควิชาเคมี ณ กองฟิสิกส์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ วันที่ 13 มิ.ย. 2556

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=74

มิ.ย. 14

สกัดคลอโรฟิลล์จากบัวหลวง ผลงานนักวิจัย มทร.ธัญบุรี

ผศ.ดร.ดำรงค์ คงสวัสดิ์ อาจารย์ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สกัดคลอโรฟิลล์จากใบบัวหลวง หวังเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ให้แก่ใบบัวในอนาคต Read the rest of this entry »

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=71

มิ.ย. 13

ภาพบรรยากาศพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2556

sci_99คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นประธานในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2556 วันพฤหัสบดี ที่ 13 มิถุนายน 2556 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ลานกิจกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมีการมอบใบประกาศเกียรติคุณแด่อาจารย์และนักศึกษาที่สร้างผลงานให้กับคณะฯ
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=5689

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=401

มิ.ย. 06

บริการวิชาการ “การผลิตยาหม่องสมุนไพร” ณ ตำบลโคกขาม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการบริการวิชาการ “การผลิตยาหม่องสมุนไพร” สูตรฟ้าทะลายโจรผสมเหงือกปลาหมอ ให้กับชาวบ้านตำบลโคกขาม จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2556

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=184

พ.ค. 30

ประเพณีสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมไทย

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมรดน้ำดำหัวคณบดี และอาจารย์ผู้อาวุโส เนื่องในเทศกาลปีใหม่ไทย ประเพณีวันสงกรานต์  เพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 เม.ย. 56 เวลา 11.00 น. ณ ห้องคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
<<Gallery ภาพกิจกรรม>>

ข่าวก่อนหน้า : ขอเชิญร่วมงานประเพณีสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปี 2556

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=67

พ.ค. 30

ภาพบรรยากาศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมพิธีถวายพระพร

ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาและเจ้าหน้าที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมพิธีถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอดุลยเดชมหาราช วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2555 เวลา 8.00-9.00 น. ณ บริเวณด้านหน้าห้องฝ่ายวิชาการและวิจัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
ภาพกิจกรรม : http://www.photo.rmutt.ac.th/archives/10264

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=65

พ.ค. 30

ภาพกิจกรรมพิธีถวายพระพร

สโมสรนักศึกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดพิธีถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ วันพุธที่ 15 สิงหาคม 2555 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช
http://www.sci.rmutt.ac.th/?p=4390

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=63

พ.ค. 30

ภาพกิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ร่วมทำบุญถวายเทียนจำนำพรรษา เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ณ วัดมูลจินดาราม คลอง5 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2555 ที่ผ่านมา

http://www.sci.rmutt.ac.th/?p=4269

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=60