ส.ค. 08

ภาพพิธีถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

sci_29ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมพิธีถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2556 เวลา 08.00 – 09.00 น. ณ ห้องประชุมวิทยบงกช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ภาพพิธีถวายพระพรเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=7157

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=221

ก.ค. 18

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสมุนไพรในชีวิตประจำวันสู่ชุมชนบ้านธัญญหญิง

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการด้านบริการวิชาการ “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสมุนไพรในชีวิตประจำวันสู่ชุมชนบ้านธัญญหญิง” ในวันที่ี 2 และวันที่ 4 กรกฎาคม 2556 ณ สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งหญิง บ้านธัญญหญิง จังหวัดปทุมธานี

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=92

ก.ค. 17

วิทยาศาสตร์ร้อยดวงใจ ถวายเทียนเป็นพุทธบูชา

คณาจารย์ และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมกิจกรรม “วิทยาศาสตร์ร้อยดวงใจ ถวายเทียนเป็นพุทธบูชา”  วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2556 เวลา 8.00 – 12.00 น. ณ วัดหว่านบุญ จ.ปทุมธานี เพื่อเป็นการส่งเสริม การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และประเพณีให้คงอยู่สืบไป
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=6627

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=174

ก.ค. 15

วิทยาศาสตร์ร้อยดวงใจ ถวายเทียนเป็นพุทธบูชา

sci_43คณาจารย์ และนักศึกษา ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมกิจกรรม “วิทยาศาสตร์ร้อยดวงใจ ถวายเทียนเป็นพุทธบูชา”  วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2556 เวลา 8.00 – 12.00 น. ณ วัดหว่านบุญ จ.ปทุมธานี เพื่อเป็นการส่งเสริม การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และประเพณีให้คงอยู่สืบไป
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=6627

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=398

ก.ค. 05

ภาพโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำและปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาตรมหาบัณฑิต-สาขาวิชาเคมีนวัตกรรม

ภาพโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำและปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีนวัตกรรม โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ มาเป็นวิทยากรและให้คำแนะนำในการจัดทำหลักสูตร คือ คุณประพันธ์ คงจีน เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2556 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมsc1306 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ภาพโครงการเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=6336

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=86

มิ.ย. 30

Big Cleaning Day ประจำปี 2556

ผู้บริหาร อาจารย์ เ้จาหน้าที่ และนักศึกษา ตลอดจนแม่บ้าน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมมือช่วยกันทำความสะอาด Big Cleaning Day เมื่อวันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=6173

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=181

มิ.ย. 17

Graduate School of Engineeringม Kobe University เดินทางมาทำงานวิจัยร่วมกับอาจารย์ภาควิชาเคมี

ตามที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มีการทำ MOU กับ Graduate School of Engineeringม Kobe University, Japan ดังนั้นในช่วงเริ่มต้น Prof. Dr. Masayoshi Okubo จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยโกเบ จึงได้เดินทางมาทำงานวิจัยร่วมกับอาจารย์ภาควิชาเคมี โดยได้ร่วมเป็นที่ปรึกษาร่วมของนักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรเคมีนวัตกรรม และได้ร่วมสอบการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ นอกจากนี้ยังได้บรรยายพิเศษให้กับนักศึกษา ปริญญาโท และ ปริญญาตรี ของภาควิชาเคมี และนักศึกษา ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=5819

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=82

มิ.ย. 14

นิเทศนักศึกษาสหกิจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิตยา โง้ววัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวรรณ คุปพิทยานันท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพร เพลินใจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จตุพร เผ่าพงษ์ไทย และอาจารย์กนกวรรณ ฤดีสิริศักดิ์ ออกนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาควิชาเคมี ณ กองฟิสิกส์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ วันที่ 13 มิ.ย. 2556

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=74

มิ.ย. 14

สกัดคลอโรฟิลล์จากบัวหลวง ผลงานนักวิจัย มทร.ธัญบุรี

ผศ.ดร.ดำรงค์ คงสวัสดิ์ อาจารย์ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สกัดคลอโรฟิลล์จากใบบัวหลวง หวังเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ให้แก่ใบบัวในอนาคต Read the rest of this entry »

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=71

มิ.ย. 13

ภาพบรรยากาศพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2556

sci_99คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นประธานในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2556 วันพฤหัสบดี ที่ 13 มิถุนายน 2556 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ลานกิจกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมีการมอบใบประกาศเกียรติคุณแด่อาจารย์และนักศึกษาที่สร้างผลงานให้กับคณะฯ
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=5689

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=401