สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

2536
ปีการศึกษา

งานกิจกรรม

กิจกรรม “KNOWLEDGE SHARING BY COMPUTER SCIENCE@RMUTT’ 2nd” วันที่ 15 มีนาคม 2562

ภาพบรรยากาศ ในรอบเช้า การเข้าร่วมกิจกรรม “KNOWLEDGE SHARING BY COMPUTER SCIENCE@RMUTT’ 2nd” ในวันที่ 15 มีนาคม 2562 ตั้งแต่ 8.30 น. เป็นต้นไป ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรีรับฟังการบรรยายพิเ …
อ่านเพิ่มเติม
/

ชี้แจงข้อปฏิบัติและแนวทางเพื่อการเตรียมความพร้อมสำหรับรายวิชาสัมมนาทางวิทยาการ 1 และโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยรายวิชาสัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ โครงงานวิทยากาารคอมพิวเตอร์ 1 และโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2 ชี้แจงข้อปฏิบัติและแนวทางเพื่อการเตรียมความพร้อมสำหรับรายวิชา โดยมี ผศ …
อ่านเพิ่มเติม
/

กิจกรรมปรับพื้นฐานทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมปรับพื้นฐานทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้แก่ อัลกอริทึมและตรรกะ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โครงสร้างข้อมูลและฐานข้อมูล โดยมีอาจารย์ผู้สอน …
อ่านเพิ่มเติม
/

อ่านทั้งหมด

รางวัลเกียรติยศ

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน Hackathon 2019

ขอแสดงความยินดีกับ นายเชาวรินทร์ บุญมั่น และนายศุภกร เอมชนานนท์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 3 ในหัวข้อ Big Data Analytics  ในการแข่งขัน Hackathon 2019 ที่ TOT Academy เมื่อวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2562 นำทีมโดย ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์แล …
อ่านเพิ่มเติม

อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัล Best Paper Award

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.จตุรพิธ เกราะแก้ว อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ อาจารย์ปองพล นิลพฤกษ์ (co-author 1) และ ดร.นงลักษณ์ พรมทอง (co-author 2) อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับรางวัล Best Paper Award ในงานป …
อ่านเพิ่มเติม

อ่านทั้งหมด

--ลิงค์ภายนอก--