การแข่งขันกีฬา “C-EYBOARD GAMES ครั้งที่ 1”

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการแข่งขันกีฬา “C-EYBOARD GAMES ครั้งที่ 1” โดยมี อาจารย์คงเทพ บุญมี เป็นประธานเปิดการแข่งขัน เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ลานปาล์ม อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

รูปเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/61660