ขอแสดงความยินดีกับ ดร.จุฬาลักษณ์ วัฒนานนท์ ที่ได้รับรางวัล อาจารย์ผู้นำเสนอรูปแบบการเรียนการสอน Active Learning ดีเด่นกลุ่ม STEM