ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ประภาส ทองรัก ที่ได้รับรางวัล อาจารย์ผู้นำเสนอรูปแบบการเรียนการสอน Active Learning ดีเด่นกลุ่ม STEM