คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ นายบังเกิดเทพ บรรลังก์ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ นายบังเกิดเทพ บรรลังก์ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒