คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก UII

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณาจารย์จากสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Faculty ofIndustrial Technology, University Islam Indonesia (UII) ประเทศอินโดนีเซีย ในวันที่ 7 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมคณบดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

รูปเพิ่มเติม