ค่ายอิคิวซัง โดยมีการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Programming Basic Course (KidBright)” ครั้งที่2

คณะวิทยาศา่สตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการ : ค่ายอิคิวซัง โดยมีการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Programming Basic Course (KidBright)” ครั้งที่2 ภายใต้โครงการสื่อการสอนโปรเเกรมมิ่งในโรงเรียน “Coding at School Project” ระหว่างวันที่ 26 – 28 กันยายน 2561 ณ ห้อง ST-1809 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา โดยมี ผศ.ดร.นิธิวัฒน์ ชูสกุล เป็นวิทยากร