นักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ผ่านการคัดเลือก โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมสองประเทศ ร่วมกับ Hokkaido Information University (HIU) ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2019

โครงการประกวดผลงานการออกแบบเว็บไซต์

1. นิทัศน์ ช่อดารา

โครงการแข่งขันการเขียนโปรแกรมบนโทรศัพท์มือถือ

1. นายศุภกร เอมชนานนท์

2. นายชนินทร์ รัตนโกสุม

3. นายปภินวิทย์ เรียนกีรติกร (สำรอง)