นายธนบูรณ์ เกตุวงศ์วิริยะ นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากโครงการประกวดแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์รอบสุดท้ายระหว่างประเทศ 2014 (International Computer Programming Contest – Final Round 2014)

ขอแสดงความยินดีกับนายธนบูรณ์ เกตุวงศ์วิริยะ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากโครงการประกวดแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์รอบสุดท้ายระหว่างประเทศ 2014 (International Computer Programming Contest – Final Round 2014)

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2557 นายธนบูรณ์ เกตุวงศ์วิริยะ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลจากโครงการประกวดแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์รอบสุดท้ายระหว่างประเทศ 2014 หรือ iCPC-Final Round 2014 (International Computer Programming Contest – Final Round 2014) โดยมีเพื่อนร่วมงานเป็นทีมเดียวกันคือ Mr. Oishi Joji นักศึกษาจากญี่ปุ่น

 

โดย นายธนบูรณ์ เกตุวงศ์วิริยะ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์รอบสุดท้ายระหว่างประเทศ ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีร่วมกับ Hokkaido Information University (HIU) ประเทศญี่ปุ่น จัดโครงการประกวดทั้งสองโครงการเพื่อให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนทักษะและวัฒนธรรมระหว่างประเทศร่วมกัน นอกจากนี้ยังมี นายศาสนพงษ์ พิกุลศรี นักศึกษาจากสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมการแข่งขันในรอบสุดท้ายด้วย

 

ซึ่งการแข่งขันเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม ถึงวันที่ 10 กันยายน 2557 ซึ่งในครั้งนี้มี อาจารย์ปองพล นิลพฤกษ์ และ อาจารย์รักษารัตน์ ขนานขาว อาจารย์จากสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลักให้นักศึกษาทั้งสองคน