น.ส.สุกัญญา มณีวงษ์ นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คว้ารางวัล MOS อันดับที่ 7 ของโลก จากการแข่งขันโปรแกรม MS Word 2010

ขอแสดงความยินดีกับ
น.ส.สุกัญญา มณีวงษ์ นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่สร้างชื่อเสียงโดยคว้ารางวัล MOS อันดับที่ 7 ของโลก จากการแข่งขันโปรแกรม MS Word 2010