บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 3 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2561

       ภาพบรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ TCAS สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ รอบที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น 8 ห้อง ST1806 เวลา 08.30 น.