บริษัท ฟิลิปส์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด เข้าร่วมนำเสนอแนวทางสำหรับการควบคุมหลอดไฟในโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานของระบบไฟถนนและไฟสาธารณะ

คณะวิจัยของโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานของระบบไฟถนนและไฟสาธารณะ ร่วมฟังการนำเสนอแนวทางสำหรับการควบคุมหลอดไฟถนนและไฟสาธารณะจาก บริษัท  ฟิลิปส์ อิเล็กทรอนิกส์  (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งโครงการดังกล่าวมี อาจารย์ จตุรพิธ เกราะแก้ว เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย โดยเป็นที่ปรึกษาให้กับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2556 ณ ห้องประชุม sc1307 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รูปเพิ่มเติม