มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2554

ภาควิชาเคมี และ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมโชว์ผลงาน ในงาน มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2554
ระหว่างวันที่ 8 – 21 สิงหาคม 2554 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ภายในงานมีกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=9076

SONY DSC