พิธีมอบตัวเป็นศิษย์ นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2562
งานกิจกรรม
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมพิธีมอบตัวเป็นศิษย์ นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เพื่อให้นักศึกษาแสดงออกถึง
โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2562
งานกิจกรรม
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2562 โดยมีวัตถุ
นักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์เข้าร่วมโครงการ “นวัตกรรมและเทคโนโลยี 4.0 เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศไทยอย่างยั่งยืน”
งานกิจกรรม
“นวัตกรรมและเทคโนโลยี 4.0 เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศไทยอย่างยั่งยืน” จัดโดย คณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภั
นักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Global Capstone Design Project (GCDP) ร่วมกับ Yeungnam University สาธารณรัฐเกาหลี
งานกิจกรรม
เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐา คุปตัษเฐียร ผู้ช่วยอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเช
นักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ผ่านการคัดเลือก โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมสองประเทศ ร่วมกับ Hokkaido Information University (HIU) ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2019
งานกิจกรรม
โครงการประกวดผลงานการออกแบบเว็บไซต์ 1. นิทัศน์ ช่อดารา โครงการแข่งขันการเขียนโปรแกรมบนโทรศัพท์มือถือ1. นายศุภกร เอมชนานน
อาจารย์ปองพล นิลพฤกษ์ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย และปฏิบัติการโครงการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติฯ
งานกิจกรรม
อาจารย์ปองพล นิลพฤกษ์ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย และปฏิบัติการโครงการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัต
กำหนดการ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
งานกิจกรรม
การจัดลำดับมหาวิทยาลัยเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2561 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 8
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอมรรัตน์ ศรีจันทร์ นางสาวศศิธร วัฒนะจันทร์และ ดร.พิทยาพุ่มพวง ที่ได้รับรางวัลบทความดีเด่น สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
รางวัลเกียรติยศ
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอมรรัตน์ ศรีจันทร์ นางสาวศศิธร วัฒนะจันทร์และ ดร.พิทยาพุ่มพวง ที่ได้รับรางวัลบทความดีเด่น สาขาว
การประกวดโครงการประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น พ.ศ.2562 สำหรับสถาบันการศึกษาในเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา ของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน
รางวัลเกียรติยศ
ตัวแทนนักศึกษาสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมประกวดโครงการประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น พ.ศ.2562 สำหรับสถาบันการ
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน TOT Hackathon 2019
รางวัลเกียรติยศ
ขอแสดงความยินดีกับ นายเชาวรินทร์ บุญมั่น และนายศุภกร เอมชนานนท์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับราง