นายธนบูรณ์ เกตุวงศ์วิริยะ นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากโครงการประกวดแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์รอบสุดท้ายระหว่างประเทศ 2014 (International Computer Programming Contest – Final Round 2014)
รางวัลเกียรติยศ
ขอแสดงความยินดีกับนายธนบูรณ์ เกตุวงศ์วิริยะ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากโครงการประกวดแ
น.ส.สุกัญญา มณีวงษ์ นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คว้ารางวัล MOS อันดับที่ 7 ของโลก จากการแข่งขันโปรแกรม MS Word 2010
รางวัลเกียรติยศ
ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.สุกัญญา มณีวงษ์ นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่สร้างชื่อเสียงโดยคว้ารางวัล MOS อันดับที่
อาจารย์ปองพล นิลพฤกษ์ และนักศึกษาจากสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เข้ารับมอบประกาศนียบัตรโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE)
รางวัลเกียรติยศ
อาจารย์ปองพล นิลพฤกษ์ และนักศึกษาจากสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เข้ารับมอบประกาศนียบัตรโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITP
พิธีมอบรางวัลจากโครงการประกวดแข่งขันการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์รอบสุดท้ายระหว่างประเทศ (International ET Robot Contest – Final Round)
รางวัลเกียรติยศ
นายธนวัตร หมอกชัย นายอภิรักษ์ แก้วกำเนิด และ นายราวารินทร์ โค่นบ่อรัง นักศึกษาจากสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ รวมถึง นายก
นักศึกษาสาขาวิทยาการคอมฯ ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน “WEB DESIGN CONTEST 2013”
รางวัลเกียรติยศ
ขอแสดงความยินดีกับนายอภิรักษ์ แก้วกำเนิด ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน “WEB DESIGN CONTEST 2013” คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโล
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจาก Hokkaido Information University (HIU)
รางวัลเกียรติยศ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจาก Hokkaido Information University (HIU) อาจารย์ ทรงพล กลับวงษ์ แล
พิธีมอบทุนการแข่งขันโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15
รางวัลเกียรติยศ
อ.ทรงพล กลับวงษ์ และ อ.ปองพล นิลพฤกษ์ ได้พานักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธร.ธัญบุรี เข
นักศึกษาวิทยาการคอมฯ ได้รับทุนการศึกษาจากบริษัทซีดีจี ซิสเต็มส์ จำกัด
รางวัลเกียรติยศ
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาจากบริษัทซีดีจี ซิสเต็มส์ จำกัด ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการ
“รถต้นแบบอัตโนมัติวิ่งระหว่าง 2 เส้นโดยใช้กล้องเว็บแคม”
รางวัลเกียรติยศ
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลประกาศนียบัตรเหรียญทอง นายมนตรี  วารีทรัพย์สกุล  นางสา
นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้รับทุนจาก JASSO (Japan Student Service Organization)
รางวัลเกียรติยศ
นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้รับทุนจาก JASSO (Japan Student Service Organization) ขอแสดงความยินดีกับ นายกิตติ