ขอแสดงความยินดีกับ นายจิรภัทร น้ำแก้ว นัสาขาวิชาชีววิทยา เข้ารับรางวัลชนะเลิศ นักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่น

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอแสดงความยินดีกับ
นายจิรภัทร น้ำแก้ว นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เข้ารับรางวัลชนะเลิศ นักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่น ระดับเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคกลางตอนบน
สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ในงาน “มหกรรมอุดมศึกษาไทย 2557”
“Thai Hihger Education Expo and Conference 2014 :THEC2014”
ในวันที่ 24 เมษายน 2557 ณ อาคารศูนย์การประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม
ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี 

โครงงานเรื่อง :  “Comparisons of various extraction techniques for the determination of chemical constituents Lycium barbarum fruit (Goji)”

สถานที่สหกิจศึกษา : ณ ประเทศไต้หวัน (Department of Food Science, National Pingtung University of Science and Technology, Taiwan)

โดยมีผู้นิเทศงาน คือ :  Prof. Henry. H. H. Chen, Ph.D. (Dean, Office of International Affairs, NPUST)

โดยมีอาจารย์นิเทศ คือ :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ และ อาจารย์ทรงพล จำดิษฐ์

 ภาพบรรยากาศการเข้ารับรางวัล