โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดสหกิจศึกษาและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

11988725_932830860113457_8688364902556710112_nผศ.ดร.นพรัตน์ พุทธกาล หัวหน้างานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย ดร.นครินทร์ ปิ่นปฐมรัฐ อาจารย์รักษารัตน์ ขนานขาว ดร.พนารัตน์ ทองเพิ่ม นางอิสมาภรณ์ ทองอุ่นเรือน และนางสาววราทิพย์ ตาสาย เข้าร่วม โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดสหกิจศึกษาและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วันที่ 31 สิงหาคม – 2 กันยายน 2558 ณ โรงแรมคาสสิค คามิโอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม  | วันที่ 31 สิงหาคม 2558 | วันที่ 1 กันยายน 2558 | วันที่ 2 กันยายน 2558 |  หรือ Facebook.com/coop.rmutt