โครงการฝึกอบรมสหกิจศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในวันที่ 10-12 มิถุนายน 2558 โรงแรมคลาสสิค คามิโอ อยุธยา

11407177_891427437587133_3401300962999371370_nโครงการฝึกอบรมสหกิจศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในวันที่ 10-12 มิถุนายน 2558 โรงแรมคลาสสิค คามิโอ อยุธยา

เมื่อวันที่ 10-12 มิถุนายน 2558  สำนักสหกิจศึกษา ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดโครงการฝึกอบรมสหกิจศึกษานานาชาติ ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ อยุธยา ให้กับอาจารย์ เจ้าหน้าที่ด้านสหกิจศึกษา โดยหัวข้อในการอบรวมได้แก่ แนวปฏิบัติการจัดสหกิจศึกษานานาชาติ ระเบียบและวิธีการเข้าเมือง การจัดสหกิจศึกษาในต่างประเทศ การจัดการสหกิจศึกษานานาชาติ ในสถานประกอบการ “การประเมินผลสหกิจศึกษานานาชาติ และ การนําเสนอผลงานกลุ่ม  และผลสะท้อนกลับจากการฝึกอบรม

รูปภาพกิจกรรมวันที่ 10 มิถุนายน 2558   |  รูปภาพกิจกรรมวันที่ 11 มิถุนายน 2558 |  
รูปภาพกิจกรรมวันที่ 12 มิถุนายน 2558   |  ดาวน์โหลดรูปภาพทั้งหมดคลิกที่นี่