งานสหกิจศึกษาแนะแนวนักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

20180117coopsci_52ผศ.ดร.นพรัตน์ พุทธกาล หัวหน้างานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แนะแนวการศึกษา ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : www.sci.rmutt.ac.th/photo/58562