สาขาวิชาคณิตศาสตร์

ลำดับที่ตั้งสถานประกอบการ
1โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต     
2โรงเรียนธัญรัตน์
3โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
4รร.ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์ฯ
5รร.บ้านนา”นายกพิทยากร”
6โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
7โรงเรียนวัดเขียนเขต
8กรมอุตุนิยมวิทยา
9มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
10สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
11โฮมโปร ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต 
12ธนาคารออมสิน สาขาเทสโก้โลตัส รังสิต คลอง 7
13บริษัทอลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด มหาชน
14โรงเรียนธัญรัตน์