ภาควิชาเคมี

ลำดับที่ตั้งสถานประกิอบการ
1บริษัทจระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด สาขาสระบุรี 
2สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
3กรมวิทยาศาสตร์บริการ
4บริษัท ซันสยาม จำกัด
5องค์การเภสัชกรรมเคมีภัณฑ์
6บริษัท สยามเอ็นเทรด จำกัด
7ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1
8บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด
9บริษัท สุราบางยี่ขัน จำกัด
10สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 
11บริษัท แอลบิวตี้ (ประเทศไทย) จำกัด 
12บริษัท ฟาม่า อินโนวา จำกัด
13ศูนย์เทคโนโลยีแห่งชาติ
14สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)    
15บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จำกัด 
16สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 
17National Pingtung University (NPTU) สาธารณรัฐไต้หวัน   
18National  Institute of Technology, Kagawa College (NITKC) เมืองคากาวา ประเทศญี่ปุ่น 
19Faculty of Engineering, Yamagata University, ยามากาตะ ประเทศญี่ปุ่น