สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ลำดับชื่อสถานประกอบการ
1บริษัท พีพีพี เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ซัพพลายดี
2บริษัท รังสิต ซอฟท์ จำกัด
3บริบัท จีเอเบิล จำกัด
4 บริษัท ซีดีจี ซิสเต็ม จำกัด
5บริษัท วี-สมาร์ท จำกัด 
6บริษัท โรม อินทิเกรเต็ดซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด 
7บริษัท โมเก้น (ประเทศไทย) จำกัด
8บริษัท ไบโอเดอเนช จำกัด
9บริษัท โฟร์ ฟูดส์ จำกัด 
10ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
11บริษัท ซอฟต์สแควร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
12สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 
13บริษัท อีโปรเฟสชั่นนัล จำกัด 
14บริษัท อีโปรพลัส จำกัด 
15บริษัท แมงโก้ คอนซัลแตนท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 
16 บริษัท ดีทรัช จำกัด 
17องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
18บริษัท เจฟินเทค จำกัด 
19บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด
20บริษัท เอ เดฟ โซลูชั่น พลัส จำกัด
21บริษัท อะแวร์ เทคโนโลยี โซลูชั่น คอร์ปอเรชั่น
22บริษัท พอร์ทอลพอร์ลิศ จำกัด  
23บริษัท เอส พี เมโทรโลยี ซีสเท็ม (ไทยแลนด์) จำกัด 
24บริษัท ไพร์ม โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 
25National Pingtung University (NPTU) สาธารณรัฐไต้หวัน   
26National  Institute of Technology, Kagawa College ประเทศญี่ปุ่น