สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ลำดับชื่อสถานประกอบการ
1บริษัท ครีเอทีฟ แมกซ์
2บริษัท นิปปอน ไซซิทส์ จำกัด 
3บริษัท ทูเฟลโลล์ เน็ตเวิร์ค แอนด์ ดีไซน์ จำกัด 
4บริษัท ผลิตภัณฑ์วิศวไทย จำกัด
5บริษัท อำพัน เทคโนโลยี
6บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์ เซียล อินเตอร์เน็ต จำกัด 
7สำนักงานคณะกรรมกิจกรรมกระจายเสียง กิจการ
8โทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
9เจ้ากรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ทหารกาศ 
10บริษัท อาร์ วี คอนเน็กซ์ 
11สนามกอล์ฟ อัลไพน์ กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ต คลับ 
12บริษัท ชุนบ็อก จำกัด 
13โรงพยาบาลภัทร-ธนบุรี 
14บริษัท อินเด็กซ์  ครีเอทีฟ วิลเลท จำกัด 
15บริษัท จี-เน็ท เน็ตเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด 
16บริษัท  อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิส แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด 
17บริษัท ซอฟต์สแควร์ บิวดิ้ง 
18บริษัท อี-ซี.โอ.พี (ประเทศ
19บริษัท จีเอ็มโปรซอฟต์ จำกัด 
20สถาบันนวัตกรรม ทีโอที บริษัท ทีโอที จำกัด
21บริษัท เบย์ คอมพิวติ้ง จำกัด
22กองระบบสื่อสาร ฝ่ายปฏิบัติการ และบำรุงรักษาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1  (ภาคกลาง)