สาขาวิชาสถิติประยุกต์

ลำดับที่ตั้งสถานประกอบการ
1บริษัท เจวีซีเคนวูด อิเล็กทรอนิกส์(ประเทศไทย)จำกัด
2บริษัท เอ เดฟ โซลูซั่น พลัส จำกัด
3บริษัทบีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน)
4บริษัท ชัยวัชการ (กรุงเทพ) จำกัด 
5บริษัท ฟอร์ไซท์ รีเสิร์ซ จำกัด 
6สำนักงานประกันสังคม จังหวัดปทุมธานี 
7สำนักงานไปรษณีย์พนมสารคาม
8 สำนักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี
9บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) 
10บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด 
11บริษัท โฮยาแลนด์ ไทยแลนด์ จำกัด 
12โรงเรียนจ่าอากาศ 
13หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน 
14บริษัท คาเซ็ม แมชชินเนอรี่ แอนด์ ทูลส์ จำกัด
15National Pingtung University (NPTU)