ติดต่อ

ติดต่อ

แผนที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถานที่ตั้ง
งานสหกิจศึกษา  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ถนนรังสิต-นครนายก ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
โทรศัพท์ 02-549-4169
โทรสาร 02-549-4119
http://www.sci.rmutt.ac.th/coopsci/

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.