Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 


:: ลงทะเบียนสถานประกอบการ/หน่วยงาน ::

ชื่อสถานประกอบการ/หน่วยงาน(ไทย):  
(อังกฤษ) :  
ที่อยู่เลขที่ :  
หมู่บ้าน/อาคาร :  
ชั้น :  
ซอย :  
ถนน :  
ตำบล/แขวง :  
อำเภอ/เขต :  
จังหวัด :  
รหัสไปรษณีย์ :    
โทรศัพท์ :  
โทรสาร :    
E-mail :  
ประเภทกิจการ/ธุรกิจ/ผลิตภัณฑ์:    
จำนวนพนักงานรวม(คน):  
จำนวนชั่วโมงการทำงาน : (ชม./สัปดาห์)  

ชื่อผู้จัดการสถานประกอบการ/หัวหน้าหน่วยงาน

 
ชื่อ-นามสกุล :    
ตำแหน่ง :    
เเผนก/ฝ่าย :    
     
การติดต่อประสานงาน :  
     
 
     
โทรศัทพ์ :    
โทรสาร :    
E-mail :    
     
Username :    
Password :    
Confirm Password :    
   
     

 

ชื่อ-นามสกุล :  
ตำแหน่ง :  
เเผนก/ฝ่าย :