Monthly Archive: มิถุนายน 2018

มิ.ย.
01

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงานทางฟิสิกส์ประยุกต์ ประจำปีการศึกษา 2560

20180601physic_09

สาขาวิชาฟิสิกส์ ดำเนินโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงานทางฟิสิกส์ประยุกต์ ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561 ณ ห้อง ST1-701 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/66319 Share

มิ.ย.
01

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

20180601IT_07

สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จัดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 โดยในครั้งนี้อาจารย์สุเทพ เชาว์สนิท หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เป็นผู้กล่าวเปิดงานและมีอาจารย์ในสาขาฯ เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ณ ห้องST 1-801 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/66006   Share

มิ.ย.
01

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 4

20180531innovation-1

Share

» Newer posts