Monthly Archive: สิงหาคม 2018

ส.ค.
30

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

20180830SD

ขอให้ผู้มีรายชื่อผ่านการสอบคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น  มารายงานตัวและปฏิบัติราชการใน วันจันทร์ที่  3 กันยายน  2561  เวลา  08.30  – 12.00  น.  หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ Share

ส.ค.
29

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์วิศวกรผู้ช่วย โครงการโรงประลองต้นแบบวิศวกรรม

fablab

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์วิศวกรผู้ช่วย โครงการโรงประลองต้นแบบวิศวกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หมายเหตุ สัมภาษณ์วิศวกรผู้ช่วย​เพิ่มเติมรอบ​ 3 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 16.30 น. ณ ห้องรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ดังรายชื่อต่อไปนี้ 1. นางสาวศศิธร คงศรี 2. นายธนินทร์ ทรัพย์คง Share

ส.ค.
28

ซ้อมใหญ่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๒

20180824sci_19

  ภาพบรรยากาศ ซ้อมใหญ่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/68773 Share

ส.ค.
23

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนกองทุนพัฒนานักศึกษา (ทุนการศึกษา) ประจำปีการศึกษา 2561

FREEPIK_BANNER_2_500x500

หมายเหตุ 1.  อยู่ในระหว่างการเบิกจ่ายทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาโดยโอนเข้าบัญชีธนาคารของนักศึกษา 2. ขอให้นักศึกษาผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาปฏิบัติตามระเบียบวินัยของมหาวิทยาลัยและช่วยเหลือกิจกรรมสาธารณะที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น ตามแผนปฏิบัติการด้านกิจกรรมนักศึกษา Share

ส.ค.
23

โครงการโรงประลองต้นแบบวิศวกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอเลื่อนการประกาศผลการสัมภาษณ์วิศวกรผู้ช่วย และครูแกนนำ

Fab Lab23082018

Share

ส.ค.
22

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ศราวุธ ใจเย็น อาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ ที่ได้รับรางวัลดีเด่นบทความงานวิจัยภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ อันดับที่ 3

sarawutMUTCON

Share

ส.ค.
22

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพในต่างประเทศนำเสนอการปฏิบัติสหกิจศึกษาต่างประเทศ

20180821sci_08

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพในต่างประเทศ สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาฟิสิกส์ และสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เข้านำเสนอการปฏิบัติสหกิจศึกษาต่างประเทศ ต่อคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/68763 Share

ส.ค.
21

ขอเชิญนักศึกษาร่วมประกวดคำขวัญ ภายใต้หัวข้อ “ลดขยะ ลดโลกร้อน” ชิงเงินรางวัล 2,000 บาท

20180820

Share

ส.ค.
21

ขอเชิญนักศึกษาร่วมประกวดร้อยแก้ว ประเภทเรียงความ หัวข้อ “ปลุกจิตสำนึก แยก ก่อน ทิ้ง” ลดขยะ ลดมลพิษ

ประกวดร้อยแก้ว

Share

ส.ค.
21

คู่มือการจัดทำคำเสนอของบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2563 ในส่วนของงบลงทุน รายการครุภัณฑ์ และรายการสิ่งก่อสร้าง

Name Size Hits คู่มือการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 63 งบลงทุน รายการครุภัณฑ์และรายการสิ่งก่อสร้าง (กำหนดส่ง 12 ต.ค. 61) <<ดาวน์โหลด>> 136.5 KB 6 มาตรฐานครุภัณฑ์ สารสนเทศ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2561 <<ดาวน์โหลด>> 882.0 KB 6 มาตรฐานครุภัณฑ์ การศึกษา ฉบับเดือนมกราคม 2561 <<ดาวน์โหลด>> 2.5 MB 6   Share

Older posts «